Aktualności

Od 1 lipca 2014 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku ich segregacji, obniżona została do 6 zł od osoby. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych. Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, należy wpłacać do Urzędu Miasta Radlin na indywidualny dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego.
 
INFORMACJA dla MIESZKAŃCÓW (płatności w III i IV kwartale bieżącego roku, sposób postępowania z odpadami komunalnymi. pdf - do pobrania

Zgodnie z aktualnymi przepisami, w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie nowej deklaracji. Nową deklarację (zaznaczając kwadrat – zmiana danych zawartych w deklaracji) należy złożyć do 31 lipca 2014 r.  w Urzędzie Miasta Radlin.
W związku z pytaniami w sprawie składania deklaracji informujemy, że zmiany dotyczą tylko osób segregujących odpady, mieszkańcy którzy nie segregują nadal płacić będą 15 zł miesięcznie od osoby i nie muszą ponownie składać deklaracji. Zachęcamy jednak do segregowania odpadów zgodnie z  regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.

UWAGA !  W terminie od 15 do 30 września 2014 r. mieszkańcy otrzymali ,,ZAWIADOMIENIE” o wysokości i terminie płatności opłaty za odpady (blankiet wpłaty na 3 i 4 kwartał 2014 r.).  Właściciele nieruchomości , którzy nie złożyli „Deklaracji śmieciowej” w związku z obniżką stawki od 1 lipca 2014 r., muszą zgłosić się do Urzędu Miasta (pokój 202, budynek A).
Najszybszym i najłatwiejszym sposobem złożenia deklaracji jest wypełnienie deklaracji elektronicznej dostępnej na stronie https://24.radlin.pl:8080/eformularz

Odpady komunalne (wielkogabarytowe, niebezpieczne i biodegradowalne)  można osobiście oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się za budynkiem Urzędu Miasta Radlin. PSZOK  jest czynny 1 raz w tygodniu w soboty od godz. 9.00 do 17.00, za wyjątkiem: 27.12.2014 r. Prosimy aby mieszkańcy miasta  nie pozostawiali śmieci i gruzu przed zamkniętą bramą budynku PSZOK !  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI.
 
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła zarówno na samorządy gminne, jak i na mieszkańców nowe obowiązku z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku wprowadzonych zmian powstają pytania i wątpliwości?  Na naszej stronie będą zamieszczane bieżące informacje, odpowiedzi na pytania mieszkańców i materiały edukacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Radlina.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących nowego systemu, a także wątpliwości dotyczących wypełnienia deklaracji prosimy o kontakt. Urząd Miasta Radlin uruchomił w tym celu numer telefonu: 32 4590222 lub 32 4590200 w.222, który jest czynny w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, wtorki od 7:30 do 17:00, oraz w piątki od 7:30 do 14:00.
E-mail: ekologia@radlin.pl