Jak segregujemy odpady

UWAGA DZIECI?

Maurycy Marchewka  zaprasza Was na swoją stronę internetową przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=64
Na stronie znajdziecie mnóstwo gier i zabaw dla starszych i młodszych dzieci. Wierszyki, komiksy, ciekawostki, porady i informacje o ciekawych wydarzeniach i konkursach.


Natomiast na stronie http://akademiaodpadowa.pl  znajdą Państwo ciekawe informacje na temat: zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym, segregacji i recyklingu odpadów komunalnych oraz plansze edukacyjne (właściciel materiałów edukacyjnych: Stowarzyszenie Ekopsychologia, fundator portalu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Czym grozi spalanie odpadów w piecu domowym.pdf

Jak postępować z odpadami problemowymi.pdf

Jak założyć kompostownik w ogrodzie.pdf

Oznakowania produktów - mądre zakupy.pdf

Recykling papieru i metali.pdf

Recykling szkła.pdf

Recykling tworzyw sztucznych.pdf

Zasady segregacji odpadów.pdf

Jak segregować odpady - krok po kroku http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Gospodarka odpadami w pigułce, czyli o postępowaniu z odpadami w Twoim domu > Kliknij tutaj

Zbiórka odpadów w sposób selektywny dotyczy każdego z nas i jest bezwzględnie wymagana. Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz odzyskanie surowców wtórnych. Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca w których żyjemy oraz ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych. Odpady, które wszyscy wytwarzamy stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie to wspólne działanie jest konieczne dla naszego dobra i bezpieczeństwa.

Najczęściej występującym przy selektywnej zbiórce problemem jest zanieczyszczenie surowców wtórnych innego rodzaju odpadami. Mieszkańcy często wrzucają swoje odpady do nieodpowiednich worków, pojemników. Dlatego niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej edukacji i informacji o celach i metodach zbiórki.  Ważne jest by w pojemnikach i workach do segregacji znalazły się odpady, które można poddać recyklingowi.
Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne potraktowanie tematu. Przedsięwzięcie to, obok nieocenionych korzyści ekologicznych, niesie ze sobą znaczne oszczędności ekonomiczne.


Sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obrazuje tabela.

KOLOR: WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
ZIELONY Szkło bezbarwne i kolorowe, np. słoiki, stłuczkę szklaną niezanieczyszczoną metalami i tworzywami (kapsle, zakrętki), szkło gospodarcze, np. szklane miski. Luster, porcelany, wyrobów ceramicznych, szkła okiennego
i samochodowego, szkła zbrojonego
(z wtopionymi elementami metalowymi), figurek i talerzy.
ŻÓŁTY Tworzywa sztuczne,metal, opakowania wielomateriałowe,np.: puszki po konserwach,drobny złom opakowaniowy metali kolorowych i żelaznych, opakowania po napojach, opakowania wielomateriałowe
(tzw. tetrapaki), np. po mleku, sokach, woreczki foliowe i reklamówki, opakowania plastikowe, np. po płynach, szamponach, opakowania po jogurtach i innych produktach mlecznych, butelki plastikowe typu PET, worki foliowe po meblach.
Tworzyw piankowych, styropianu, opakowań po farbach i chemikaliach, opakowań po olejach technicznych
i smarach, folii budowlanej, wyrobów
z PCV np. płytek i wykładzin, worków i pojemników po środkach ochrony roślin oraz po nawozach sztucznych, puszek po lakierach i farbach, pojemników po aerozolach, zużytych baterii i akumulatorów.
NIEBIESKI Papier i tekturę, np.: gazety, zeszyty, torby papierowe, kartony, tekturę. opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaków) np. po mleku, sokach.
W 2016 r. i 2017 r. odpady zielone nie są odbierane sprzed posesji!
Można je dostarczyć do PSZOK w Radlinie.


 
Odpady zielone, np.: trawa, liście, części roślin. Resztek mięsa ! wędlin ! kości!, pozostałości z nabiału, zlewek po zupach.

O 1 stycznia 2016 r. powstał obowiązek segregacji żużlu i popiołu z palenisk domowych.


PAMIĘTAJ ! Przed wyrzuceniem zgnieć wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych oraz puszki !

UWAGA !  Pozostałe niesegregowane odpady komunalne jak: pieluchy i inne odpady higieniczne, brudne worki bądź inne opakowania po artykułach spożywczych, np. tacki styropianowe po mięsie i warzywach, papier po maśle lub margarynie należy gromadzić w pojemniku na zmieszane odpady komunalne.
Selektywne zbieranie prowadzone jest w 2016 r.  w 3 rodzajach worków w zabudowie jednorodzinnej (zielony, żółty, niebieski – wg tabeli powyżej), oraz w pojemnikach odpowiadających kolorystyce worków, w przypadku punktów gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.


UWAGA !
Kupując pojemnik, zwróćmy uwagę aby był on znormalizowany (posiadał odpowiednie uchwyty umożliwiające jego opróżnienie). Wyjaśniamy, że pojemniki winny spełniać krajową normę PN-EN-840 (lub DIN EN-840)  obowiązującą w całej Unii Europejskiej. Firma odbierające odpady komunalne z terenu Miasta odbiera odpady tylko z pojemnika znormalizowanego.

Wszystkich zainteresowanych dzierżawą pojemników prosimy o kontakt z firmą NAPRZÓD Sp. z o.o., ul. Raciborska 144 B, 44-280 Rydułtowy, pod numerem telefonu (32) 457 70 83.


NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE I NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE ODPADY.
 
Odpady zielone z ogródków i terenów zieleni:
Odpady zielone z parków i ogrodów warto zbierać selektywnie, ponieważ stanowią doskonały materiał, z którego można uzyskać kompost wykorzystywany do nawożenia roślin oraz polepszania właściwości gleb. Pamiętaj! Nie wolno spalać odpadów zielonych w paleniskach domowych (piece, kominki) oraz na wolnym powietrzu, gdyż są one źródłem uciążliwych odorów
 
Co robić z oponami:
Przy zakupie nowych opon, stare możesz zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym, jeśli wymieniasz zużyte na nowe . W przeciwnym wypadku wulkanizator nie ma obowiązku przyjęcia starych opon, chyba, że wyrazi na to zgodę. Miejsca  i termin odbioru zbiórki mobilnej  tego rodzaju odpadu będą umieszczone na stronie internetowej gminy.
 • zakazane jest składowanie opon i ich części;
 • zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych czy instalacjach do tego nieprzystosowanych
 
Co robić z przeterminowanymi lekami:
Należy je przechowywać w domu w specjalnym pojemniku, by nie dostały się w ręce dzieci i wrzucać je do pojemników na przeterminowane leki znajdujących się w aptekach na terenie gminy (Apteka Św. Łukasza s.c. ul. Korfantego 3, Apteka „Mariańska” s.c. ul. Korfantego 77 , Apteka „EMA” ul. Korfantego 32d).
 • nie wolno spalać przeterminowanych leków w paleniskach domowych;  
 • nie wolno porzucać w lasach; 
 • nie wolno umieszczać ich w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami  
Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne. Umieszczane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne trafiają na składowiska odpadów komunalnych, gdzie stanowią potencjalne poważne zagrożenie chemiczne dla środowiska. Po upłynięciu terminu ich przydatności stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci.
 
Baterie i akumulatory
Baterie wykorzystywane w gospodarstwach domowych, czyli baterie, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku np. wykorzystywane w  latarkach, pilotach, zegarkach, kalkulatorach, w elektronarzędziach bezprzewodowych, w zabawkach.  Wszystkie baterie tego rodzaju należy zbierać selektywnie i umieszczać w pojemnikach na ten cel przeznaczonych, które są rozmieszczone na terenie gminy.
 
Pamiętaj!   Baterie znajdują się w przedmiotach codziennego użytku: pilotach, zabawkach, latarkach itp.  Przed wyrzuceniem  takich przedmiotów należy usunąć z nich baterie.
 
Największym zagrożeniem związanym z bateriami i akmulatorami są metale ciężkie, takie jak nikiel, kadm czy rtęć.
 
Metale ciężkie mogą być przyczyną ostrych zatruć. Silne działanie toksyczne mają zwłaszcza związki łatwo rozpuszczalne w wodzie.
 
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BATERIAMI I AKUMULATORAMI.
 • SKAŻENIE GLEBY METALAMI CIĘŻKIMI 
 • ZATRUCIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH
 • ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA
 • SKAŻENIE WODY
 
UWAGA!
Niewłaściwe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami, może doprowadzić do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.
 • jedna mała bateria guzikowa, może doprowadzić do zatrucia 400 litrów wody;
 • jedna bateria typu "paluszek", może skazić metr sześcienny gleby.