Miejsca zagospodarowania


Odpady komunalne w Radlinie


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:


Zmieszane odpady komunalne

Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, Katowice, Sortownia odpadów: ul. Dębina 36, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów - Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65, 44-251 Rybnik

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o., Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, Zakład Zagospodarowania Odpadów – Racibórz, ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz

Odpady zielone

Best Eko Sp. z o.o., ul. Rycerska 101, 44-240 Rybnik

SEGO Sp. z o.o., ul. kolberga 65, 44-251 Rybnik

Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, Katowice, Pryzma kompostowa: ul. Dębina 36, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów – Składowisko odpadów, ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, Katowice, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Dębina 36, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Składowisko Odpadów w Dzierżysławiu, woj. Opolskie, gmina Kietrz, 48-130 Dzierżysław

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Hossa Sp. z o.o.,ul. Kolberga 67, 44-251 Rybnik
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo